Welcome to Comuna Dragomiresti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Dragomiresti, judetul Vaslui

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Declaratii de avere

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

ROMANIA

JUDETUL VASLUI

COMUNA DRAGOMIRESTI

PRIMARIA

 

PROIECTE DERULATE IN COMUNA DRAGOMIRESTI

asupra utilizării de  programe de finanţare nerambursabila 2009-2011

 

I . PROIECTE  EXECUTATE  IN PERIOADA 2009 – 2011

 

2009

 1. Alimentare cu apa in localităţile  Dragomiresti si Poiana Pietrei – finanţat prin  Ministerul Transporturilor , Construcţiilor si Turismului prin Antreprenorul   Solel Boneh Internaţional Tahal J.V – cu H.G. 687/1997 – privind contractarea si garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor Programe Guvernamentale .

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

dolari

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Alimentare cu apa

H.G. 687/1997

 

1.376.613 $

Finalizat  in 2009

2008-2009

 

 1. Execuţie Pod din beton armat peste râul Lipova pe DE 144 – localitatea Poiana Pietrei – finanţat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural aprobat prin O.G. nr. 7/2006 .

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Pod beton armat

OG. 7/2006

 

303.469,35

Finalizat in 2009

2008-2009

 

2010

 

 1. Consolidare , refuncţionalizare si extindere Şcoala cu clasele I-VIII Vladia , comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui  - finanţat prin Inspectoratul Şcolar Vaslui  .

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Şcoala cu clasele I-VIII Vladia

Finanţat prin Inspectoratul Şcolar Vaslui

 

 

Finalizat 2010

2008-2010

 

2011

 

 1. Înlocuire  sistem clasic de încălzire cu pompe de căldura sol – apa si panouri solare pentru preparare apa calda menajera la sediul Primăriei , comuna Dragomiresti – finanţat prin Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei si solului .

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Înlocuire sistem clasic de încălzire

Finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu

 

626.523,2

Finalizat in 2010

2010-2011

II. Proiecte in execuţie in anul 2011

 

 1. Alimentare cu apa in localităţile Vladia si Belzeni – finanţat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural aprobat prin O.G. 7/2006 .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Alimentare cu apa

O.G.7/2006

 

930.093

Execuţie  98%

2008-2011

 

 1. Alimentare cu apa in localităţile Rădeni si Tuleşti – finanţat prin programul privind alimentarea cu apa a satelor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.577/1997 cu modificările si completările ulterioare .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Alimentare cu apa

H.G. 577/1997

 

1146942,80

Execuţie 45%

2009-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Proiecte aprobate si pentru care  urmează  a se începe lucrările de execuţia in 2011 .

 

 1. Construcţie Şcoala I-IV in localitatea Belzeni -  3 Săli de clasa , comuna Dragomiresti finanţat prin Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Şcoala Belzeni

Finanţat prin Inspectoratul Şcolar Vaslui

 

1.611.234,81

Autorizat lucrări

2011-2012

 

 1. Construcţie Şcoala cu clasele I-VIII in localitatea Rădeni 4 Săli de clasa si laborator – finanţat prin Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Şcoala Rădeni

Finanţat prin Inspectoratul Şcolar Vaslui

 

2.789.443,24

Autorizat lucrări

2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Proiecte iniţiate de către comuna Dragomiresti , aflate in stadiu de Studiu de Fezabilitate .

 

 1. Modernizare drumuri agricole de exploatare  D.V. 4  si D.V. 3, comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui – cu finanţare prin FEADR – Măsura 125

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Drumuri agricole de exploatare DV 3 si 4

FEADR Măsura 125

 

 

Depus si eligibil

 

 

 1. „O alta şansa pentru romi – Reabilitare drumuri in comunitatea Doagele” , comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui –cu finanţare prin Proiectul de Incluziune Sociala (SIP), Componenta nr. 1 Programul de intervenţii Prioritare (PIP) , implementat de către Fondul Roman de Dezvoltare Sociala ( FRDS)  .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri LEI

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Drumuri Doagele

Centru de zi pentru copii

FRDS

 

519.871

SF

 

 

 1. Modernizare reţele de iluminat public prin introducerea sistemului de iluminat neconvenţional solar , comuna Dragomiresti – cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice , Axa prioritara 4 , Domeniul Major de Intervenţie 2  ”Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Modernizare reţele de iluminat public

 

957.511

1.034.638

SF

 

 

 1. Construire Baza Sportiva cu teren de fotbal , sat Vladia , comuna Dragomiresti

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Baza sportiva

 

 

600.460

SF

 

 

 1. Amenajare Spaţiu Verde in satul Vladia , comuna Dragomiresti – finanţat prin Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spatii verzi .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Spaţiu verde

 

 

 

SF

 

 

 1. Înfiinţare reţea de canalizare si staţie de epurare in localitatea Dragomiresti , comuna Dragomiresti cu finanţare prin programul privind alimentarea cu apa a satelor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.577/1997 cu modificările si completările ulterioare .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Reţea de canalizare cu staţie de epurare

 

 

 

SF

 

 

 1. Producere a energiei electrice din resurse regenerabile pentru consumul propriu al obiectivelor de utilitati publice , comuna Dragomiresti cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice , Axa prioritara 4 , Domeniul Major de Intervenţie 2  ”Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi .

 

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Şcolile de pe raza comunei

 

 

3.274.880

SF

 

 

 1. Modernizare drum DC 140 , din DJ 243 Rădeni pana in localitatea Tuleşti , comuna Dragomiresti  .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

DC 140 Rădeni - Tuleşti

 

 

6.415.307

SF

 

 

 1. „Centru de informare turistica in comuna Dragomiresti si proxinitati: Dezvoltare si marketing turistic” , comuna Dragomiresti  - cu finanţare nerambursabila prin  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” .

 

Obiective

Tipul investiţiei

Lista cheltuielilor eligibile

Costuri lei

Stadiul proiectului

Perioada derulării proiectului

Centru de informare turistica

FEADR

Măsura 313

 

 

Realizare SF

 

 

 

PRIMAR ,

TURCU AUREL

 

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech