Centru de comuna - sat Dragomiresti

            Sate componente – 11 sate - Dragomiresti , Babuta , Belzeni , Ciuperca , Doagele , Poiana Pietrei , Popesti , Radeni , Semenea , Tulesti si Vladia ;

            Locuitori : total - 5053

            Suprafaţa totala : 7418 ha , d.c. – 4603 ha agricola si 1356 ha paduri .

            Numar de locuinte – 1950

PRIMAR - IACOB DĂNUŢ  

VICEPRIMAR - GRIGORI VASILICĂ

SECRETAR – STOINEA GEANI -NONEL

CONTABIL – POPESCU MIRIEAN -IOAN

           

            Situata in partea de Vest a judeţului Vaslui , comuna Dragomiresti are ca relief o parte din podişul Bârladului , fiind aşezata intre colinele Tutovei si străbătuta de paraul Tutova care pe raza comunei in zona localităţii Băbuţa se uneşte cu paraul Lipova – acesta din urma dispărând .

            Prin şoseaua naţionala – DN 2 F , Bacău – Vaslui si drumul judeţean DJ 243 – Bârlad – Dragomiresti - comuna are legătura cu cele trei localitati urbane – Bacău , Vaslui si Bârlad si prin drumul judeţean DJ 241 C – care in prezent este din piatra si pamant se face legătura cu judeţul Bacău – comuna Lipova . Legătura intre reşedinţa de comuna si celelalte sate componente se realizează prin infrastructura existenta a comunei – drumuri comunale – ce totalizează 19,4 km si anume:

-          DC 100 A   DJ 243 Rădeni – Uricari pe o lungime de 2 ,5 km

-          DC 139       DJ243 –Rădeni - Popeşti pe o lungime de 3,2 km;

-          DC 139 A   din DC 139 –Popeşti – Ciuperca pe o lungime de 2.7 km;

-          DC 140       din DJ 243 – Rădeni - Tuleşti pe o lungime de 4 km;

-          DC 141     din DN 2F – Dragomiresti –Semenea pe o lungime de 3 km;

-          DC 144 A   din DJ 241 C – Poiana Petrei – pe o lungime de 2 km .

-          DC 143       din DN 2 F - Belzeni pe o lungime de 2 km ;

Pe raza comunei exista o reţea de drumurile săteşti – străzile in fiecare localitate componenta a comunei .   Drumurile comunale si străzile de pe raza comunei străbat un număr de 81 poduri si podeţe din care : 16 poduri beton , 15 poduri lemn , 15 podeţe beton , 29 podeţe din tub si 6 podeţe din lemn .

            Comuna nu dispune de căi de comunicaţii feroviare , subterane ( metrou ), căi navigabile (porturi) şi nici rute aeriene.

            Vecinătatea :

la Nord - comunele Lipova si Plopana – judetul Bacau si comuna Pungesti , judetul Vaslui ;

la Est   - comuna Ivanesti , judetul Vaslui ;

la Sud si Sud Est - comuna Voinesti , judetul Vaslui ;

la Vest – comuna Colonesti – judetul Bacau .