Welcome to Comuna Dragomiresti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Dragomiresti, judetul Vaslui

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Declaratii de avere

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Centru de comuna - sat Dragomiresti

            Sate componente – 11 sate - Dragomiresti , Babuta , Belzeni , Ciuperca , Doagele , Poiana Pietrei , Popesti , Radeni , Semenea , Tulesti si Vladia ;

            Locuitori : total - 5053

            Suprafaţa totala : 7418 ha , d.c. – 4603 ha agricola si 1356 ha paduri .

            Numar de locuinte – 1950

PRIMAR - IACOB DĂNUŢ  

VICEPRIMAR - GRIGORI VASILICĂ

SECRETAR – STOINEA GEANI -NONEL

CONTABIL – POPESCU MIRIEAN -IOAN

           

            Situata in partea de Vest a judeţului Vaslui , comuna Dragomiresti are ca relief o parte din podişul Bârladului , fiind aşezata intre colinele Tutovei si străbătuta de paraul Tutova care pe raza comunei in zona localităţii Băbuţa se uneşte cu paraul Lipova – acesta din urma dispărând .

            Prin şoseaua naţionala – DN 2 F , Bacău – Vaslui si drumul judeţean DJ 243 – Bârlad – Dragomiresti - comuna are legătura cu cele trei localitati urbane – Bacău , Vaslui si Bârlad si prin drumul judeţean DJ 241 C – care in prezent este din piatra si pamant se face legătura cu judeţul Bacău – comuna Lipova . Legătura intre reşedinţa de comuna si celelalte sate componente se realizează prin infrastructura existenta a comunei – drumuri comunale – ce totalizează 19,4 km si anume:

-          DC 100 A   DJ 243 Rădeni – Uricari pe o lungime de 2 ,5 km

-          DC 139       DJ243 –Rădeni - Popeşti pe o lungime de 3,2 km;

-          DC 139 A   din DC 139 –Popeşti – Ciuperca pe o lungime de 2.7 km;

-          DC 140       din DJ 243 – Rădeni - Tuleşti pe o lungime de 4 km;

-          DC 141     din DN 2F – Dragomiresti –Semenea pe o lungime de 3 km;

-          DC 144 A   din DJ 241 C – Poiana Petrei – pe o lungime de 2 km .

-          DC 143       din DN 2 F - Belzeni pe o lungime de 2 km ;

Pe raza comunei exista o reţea de drumurile săteşti – străzile in fiecare localitate componenta a comunei .   Drumurile comunale si străzile de pe raza comunei străbat un număr de 81 poduri si podeţe din care : 16 poduri beton , 15 poduri lemn , 15 podeţe beton , 29 podeţe din tub si 6 podeţe din lemn .

            Comuna nu dispune de căi de comunicaţii feroviare , subterane ( metrou ), căi navigabile (porturi) şi nici rute aeriene.

            Vecinătatea :

la Nord - comunele Lipova si Plopana – judetul Bacau si comuna Pungesti , judetul Vaslui ;

la Est   - comuna Ivanesti , judetul Vaslui ;

la Sud si Sud Est - comuna Voinesti , judetul Vaslui ;

la Vest – comuna Colonesti – judetul Bacau .

            Date istorice :

Fara a putea fi datata documentar inainte de 1780 , comuna Dragomiresti este una din vechile asezari de pe aceste meleaguri . Traditiile locale afirma ca ar fi existat inca din sec. XV – XVI . De-a lungul timpului satele comunei au cunoscut multe transformari administrative . La un moment dat majoritatea localitatilor componente erau comune de sine statatoare . In actuala forma dateaza din 1968 cand comuna Dragomiresti s-a unit cu fosta comuna Radeni . Denumirea satelor se presupune a fi derivat de la numele unor primi locuitori , cum e cazul cu Dragomiresti ( Dragomir ) , Vladia ( Vlad ) , Radeni ( Radeanu ) , etc . Satul Ciuperca si-a luat denumirea de la dealul pe varful caruia este asezat , satul avand o forma asemanatoare cu o ciuperca .

Date economice :

Activitatea economica a comunei Dragomiresti a cunoscut o evoluţie descendenta in perioada 1990 – 2000 , favorizând creşterea numărului de şomeri, respectiv a asistaţilor sociali ( beneficiari de ajutor social conform Legii venitului minim garantat ) . Aceasta a dus la îndreptarea unui important număr de locuitori care lucrau la oraş către localităţile de domiciliu unde nu exista activitatea economica de producţie – neexistând locuri de munca .

Principala îndeletnicire a locuitorilor comunei este agricultura si creşterea animalelor – comuna având o suprafaţa de 7418 ha teren din care o suprafaţa agricola de 4603 ha si 1356 ha cu păduri . Cele aproximativ 1900 gospodarii - cultiva cu paioase si prasitoare o suprafaţa de 3293 ha teren arabil , exploatând o suprafaţa de 1161 ha pasuni , 66 ha faneata si 82 ha vie . Locuitorii comunei detin aproximativ 1538 bovine , 1738 ovine , 1350 porcine , 628 cabaline , 25600 pasari si 920 familii de albine .

In comuna avem 5 mori particulare si aproximativ 32 unitati economice ( SC , PF si AF ) având ca obiect al activităţii comerţ , morărit , liber profesionişti , etc .

Date social – culturale :

Asistenta sociala in comuna este asigurata de   un birou de asistenta sociala in cadrul Primariei , un asistent social comunitar - DSP , 1 Cabinet Medical   in care lucreaza 2 medici si 2 cadre medii , pe raza comunei existând si 2 farmacii particulare care asigura necesarul de propuse farmaceutice . Pentru elevii din comuna funcţionează un număr de 9 Scoli si Grădiniţe din care una Scoala de Arte si Meserii , 2 Scoli gimnaziale si sase scoli primare după cum urmează :

- Şcoala cu clasele I-X   S.A.M. - Vladia ; - Şcoala cu clasele I-VIII Rădeni ;- Şcoala cu clasele I-VIII Doagele ;- Şcoala cu clasele I-IV Dragomiresti ;- Şcoala cu clasele I-IV Poiana Petrei ;- Şcoala cu clasele I-IV Belzeni ;- Şcoala cu clasele I-IV Tuleşti ;- Şcoala cu clasele I-IV Băbuţa ;- Şcoala cu clasele I –IV Popeşti ;

In comuna   avem 6 biserici in localităţile Dragomiresti , Doagele , Vladia , Rădeni , Popeşti , Tuleşti , Băbuţa si 5 Cămine Culturale – in localităţile Dragomiresti , Doagele , Radeni , Vladia si Popesti in care se desfasoara activitati culturale . Biblioteca comunala din localitatea Dragomiresti care numara 10 659 volume , impreuna cu bibliotecile celor 3 scoli generale , reusesc sa satisfaca dorinta de a citi a locuitorilor .

La începutul anului 2007 a fost data in folosinţa o „ Locuinţa protejata „ in localitatea Vladia – executata de către Direcţia de Protecţie a Copilului Vaslui – instituţie in care îşi desfăşoară activitatea 5 cadre si in care sunt protejaţi un număr de 7 copii cu diferite deficiente .

Realizările edilitar gospodăreşti obţinute pana in prezent :

 • In luna iunie 2008 s-a inaugurat sediu nou al Primăriei comunei Dragomiresti ;
 • In luna decembrie 2008 s-au finalizat lucrările la Pod din beton armat peste râul Lipova pe DC 144 localitatea Poiana Pietrei prin OG. 7/ 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural ;
 • In luna martie 2009 s-au finalizat lucrările de Alimentare cu apa in localitatea Dragomiresti prin Programul SONEL BONEH INTERNATIONAL LTD .
 • In anul 2010 s-au finalizat lucrările de reparaţii capitale la Şcoala de Arte si Meserii din localitatea Vladia – , comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui .
 • La începutul anului 2011 s-au finalizat lucrările de „Înlocuire sistem clasic de încălzire cu pompe de căldura sol-apa si panouri solare pentru preparare apa calda menajera la sediul Primăriei” , comuna Dragomiresti , judeţul Vaslui .
 • Sistem de alimentare cu apa in localităţile Vladia si Belzeni – Proiect finalizat fiind realizat prin OG. 7/ 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural .
 • Proiect finalizat privind realizarea unei clădiri de tip şcolar prin „Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare” , in localitatea Belzeni , comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui – construire a unei Scoli cu 3 Săli de clasa in Belzeni .  
 • Sistem de alimentare cu apa in localităţile Rădeni si TuleştiProiect finalizat in anul 2016 , fiind realizat prin Programul de alimentare cu apa la sate aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 577/1997, cu modificările si completările ulterioare ;
 • Proiect finalizat cu finanțare prin AFIR - Utilajele comunei Dragomirești si modernizare târg in localitatea Rădeni , comunei Dragomirești , județul Vaslui .
 • Proiect finalizat cu finanțare prin AFIR - Dotare Cămin Cultural din localitatea Rădeni si a Căminului Cultural din localitatea Doagele , comuna Dragomirești , județul Vaslui .
 • Lucrări de întreținere si modernizare sediu Școala cu clasele I-IV din localitatea Tulești – cu fonduri din bugetul local si finalizate in anul 2016 ,
 • Lucrări de întreținere si modernizare sediu Cămin Cultural din localitatea Rădeni – cu fonduri din bugetul local si finalizate in anul 2016 ,
 • Lucrări de întreținere si modernizare sediu Cămin Cultural din localitatea Doagele – cu fonduri din bugetul local si finalizate in anul 2016 ,

            Cele care urmează a se finaliza lucrările

 • Proiect privind realizarea unei clădiri de tip şcolar prin „Programul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare” , in localitatea Rădeni , comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui - construire a unei Scoli cu 4 Săli de clasa + laborator in Rădeni .

                              

            Sau cele care urmează a se finanța

 • Proiect depus spre finantare prin AFIR de Extindere si dotarea functionalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomiresti , judetul Vaslui .
 • Proiect depus spre finantare prin MDRAP de Amenajare pod in localitatea Doagele , comuna Dragomiresti , judetul Vaslui .
Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech